اجرای آسمان مجازی در حمام

چگونه در حمام آسمان مجازی داشته باشیم

یک:آماده سازی سقف برای نصب آسمان مجازی که در لینک زیر توضیح داده شده

دو:انتخاب طرح آسمان مجازی که در زیر دسته بندی شده است

سه:خرید آسمان مجازی

همکار گرامی هرعکس آسمان مجازی دارای یک کد می باشد پس از انتخاب طرح مورد نظر از دو طریق می توانید محصول مورد نظرتان را سفارش بدهید

  • 09392780379 یک: تماس با مسئول فروش مهندس صالح پور
  • دو: ارتباط از طریق تلگرام با مسئول فروش فقط کافی است بر روی آیکن تلگرام زیر کلیک کنید بعد وارد پی وی مسئول فروش می شوید سپس طرح مورد نظر خود را سفارش بدهید
آسمان مجازی ارتباط از طریق تلگرام با مسئول فروش

چرا درحمام ازآسمان مجازی استفاده می کنند

اجرای آسمان مجازی در حمام شایان ذکراست که یادآورشویم ایرانیان نخستین قوم درجهان هستندکه اقدام به ساخت گرمابه برای شست وشو کرده اندکه در طول تاریخ وگذشت زمان وپیشرفت تکنولوژی به جزهای کوچکتر با همان هدف به حمام های امروزی داخل منازل بدل شده اند این ادعا خود دلیلی مستحکم براهمیت حمام ازنظر ماایرانیان می باشد,لذا در راستای زیبا وزیبایی آسمان مجازی را میتوانیم درحمام بکاربگیریم,باتوجه به اینکه یکی از قابلیت های آسمان مجازی آران سهولت استفاده در محیط های مرطوب میباشد براحتی میتوانیم از آن درحمام استفاده بکنیم,تمامی مراحل نصب همانند مکان های دیگر میباشد اما ممکن است هنگام نصب آسمان مجازی درحمام برای نصب هواکش موجود درسقف به مشکل برخوریم,اما یک راه حل ساده برای این موضوع وجود دارد؛ ابتداهواکش را ازلوله آن بازکرده وبااستفاده از کمان اره ویا سنگ فرز لوله را کوتاه کنیدبه گونه ای که حدودپنج سانتی متر ازقسمت زانویی اگرداشته باشد بماند,سپس نزدیکترین تایل آسمان مجازی به آن را انتخاب کرده ودر محل نصب هواکش باتوجه به سایز آن معمولا دایره ای به قطر ۱۰سانتی متر ایجاد کنیدوهواکش را برروی آن نصب کنید,توجه کنید که به هیچ عنوان از چسپ ۱۲۳برروی تایل استفاده نشود,سپس بااستفاده از خرطومی هود خروجی هواکش را به لوله مربوطه وصل کنید که برای مهار آن میتوانید از بست کمری استفاده کنید.یک نکته دیگراینکه سعی کنید سیم های تغذیه هواکش وخرطومی هود مماس برتایل آسمان نباشد تا از زیبایی نهایی کار نکاهد